Μενού Φίλτρα
(. . .) Συνολικά, το βιβλίο αποτυπώνει τον προβληματισμό της «πολιτικής φιλοσοφίας διεθνών σχέσεων» πέραν των είκοσι ετών. Ο προβληματισμός αυτός πέρασε διάφορα στάδια: έντονος φοιτητικός συνδικαλισμός στον χώρο της αριστεράς, διπλωματική τριβή που συνοδεύτηκε με μεταπτυχιακές σπουδές πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στις «μητροπόλεις ηγεμονικών κρατών», δημοσιεύσεις στο εξωτερικό για διπλωματικά και στρατηγικά θέματα, εμπλοκή μου στα ακαδημαϊκά και «επικοινωνιακά» δρώμενα της Ελλάδας μετά το 1990 ως πανεπιστημιακός, δημοσιεύσεις βιβλίων στα ελληνικά μετά το 1990 και έντονη (πέραν του δέοντος ή τουλάχιστον πέραν αυτού που προσωπικά θα ήθελα) παρουσία στα ελληνικά μέσα μαζικής επικοινωνίας με επιφυλλίδες επί θεμάτων διπλωματίας και στρατηγικής. Ίσως, λοιπόν, αυτή η τριβή και αυτός ο προβληματισμός, είναι χρήσιμο και σκόπιμο, μερικές φορές, να ξεφεύγει από την «ξύλινη γλώσσα» και τις «ουδέτερες διατυπώσεις» «ακαδημαϊκών κειμένων», τα οποία, αναμενόμενα, είναι δύσβατα, κουραστικά και δυσνόητα για τον απλό αναγνώστη που δεν ενδιαφέρεται για την θεωρητική συζήτηση και τις «τεχνικές» της πτυχές. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)  
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνικές Επιστήμες - Πολιτικές Επιστήμες
X