Μενού Φίλτρα

Σκοπός της μελέτης

Μέθοδος και κριτήρια

Η εικόνα του ανθρώπου στην ελληνική καλλιτεχνική ταινία

Οι ανθρώπινες σχέσεις

Οι κοινωνικές σχέσεις και ομάδες

Δυναμική η στατική αντίληψη

Συμπεράσματα

Πληροφοριακό παράρτημα για τα φιλμς

που συζητούνται στο κείμενο

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κινηματογράφος
X