Μενού Φίλτρα

Οι Διεθνείς Συνθήκες που συνάπτει κάθε χώρα, διμερείς ή πολυμερείς, πρέπει να εξετάζονται από τους ενδιαφερόμενους με νηφαλιότητα, με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα, χωρίς προκαταλήψεις και πρό παντός, μακρυά από πολιτικές σκοπιμότητες. Αν αυτό ισχύει γενικά, έχει ακόμα μεγαλύτερη ισχύ όταν πρόκειται για τις Διεθνείς Συμβάσεις τις οποίες συνάπτει η χώρα μας με μεγάλη εθνική σημασία, που ενδιαφέρουν ολόκληρο τον ελληνισμό. Κριτήριο των Διεθνών Συμβάσεων αυτής της κατηγορίας (πρέπει να) είναι, κατά πόσο εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα και κατά πόσο απηχούν τη λαϊκή βούληση. Αυτό προκύπτει από μια βασική αρχή, που είναι σύνθεση των αρχών της εθνικής και της λαϊκής κυριαρχίας. Χωρίς αμφιβολία, η ενδιάμεση Συμφωνία που υπογράφηκε την 13-9-95 στη Νέα Υόρκη μεταξύ Καρ. Παπούλια και Στ. Τσερβενκόφσκι ανήκει στην κατηγορία των διμερών Δ. Σ. μείζονος εθνικής σημασίας. Και για τη διαπίστωση του αν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και απηχεί τη λαϊκή βούληση, απαιτεί εμπεριστατωμένη μελέτη και επιστημονική ανάλυση. Κι αυτό επιχειρείται στο μικρό τούτο πόνημα.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βαλκάνια
X