Μενού Φίλτρα

Το βιβλίο του Robson είναι ένα δοκιμασμένο, πολύ γνωστό εγχειρίδιο που προτείνεται στα περισσότερα αγγλοσαξονικά Πανεπιστήμια για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές κοινωνικών επιστημών που παρακολουθούν μαθήματα μεθοδολογίας των κοινωνικών ερευνών ή επιθυμούν να διεξαγάγουν μια έρευνα στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών. Το βιβλίο επικεντρώνεται κυρίως στις έρευνες μικρής έκτασης, που μπορούν να διεξαχθούν από έναν ερευνητή ή μία ομάδα ερευνητών, και παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος μεθόδων έρευνας, τις δειγματοληπτικές έρευνες, τις πειραματικές διερευνήσεις, τις μελέτες της περίπτωσης, τις εθνογραφικές μελέτες και τις μελέτες θεμελιωμένης θεωρίας. Η παρουσίαση των μεθόδων με τα απαραίτητα βήματα και τις θεωρήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή τους εισάγει εύκολα το φοιτητή και τον κοινωνικό ερευνητή στη μεθοδολογία και τους εφοδιάζει με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να διεξάγουν έρευνα έξω από το εργαστήριο, σε καταστάσεις "του πραγματικού κόσμου", και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του βιβλίου.


Σημείωμα για την ελληνική έκδοση
Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης
Πρόλογος της πρώτης έκδοσης
Ευχαριστίες
Τρόποι χρήσης του βιβλίου
Πριν ξεκινήσετε: Διερεύνηση του πραγματικού κόσμου, Προσεγγίσεις στην κοινωνική έρευνα, Αναπτύσσοντας τις ιδέες σας
Σχεδιάζοντας τη διερεύνηση: Γενικά ζητήματα σχεδιασμού, Προκαθορισμένα σχέδια, Ευέλικτα σχέδια, Σχέδια για συγκεκριμένους σκοπούς: αξιολόγηση, δράση και αλλαγή
Τακτικές. Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων: Δειγματοληπτικές έρευνες και ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις, Έλεγχοι και κλίμακες, Μέθοδοι παρατήρησης, Πρόσθετες μέθοδοι συλλογής δεδομένων
Επεξεργασία των δεδομένων: Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων με τον Darren Langdridge, Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, Η αναφορά της διερεύνησης
Επίλογος
Παράρτημα Α: Συντάσσοντας μια πρόταση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα
Παράρτημα Β: Οι ρόλοι των επαγγελματιών-ερευνητών και συμβούλων στην έρευνα στον πραγματικό κόσμο
Γλωσσάριο
Βιβλιογραφία

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Δαρβινισμός
  ΚΡΙΜΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Β.
  Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
  Με φωτογραφίες και εικόνες εντός και εκτός κειμένου.
 • Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών στο σύγχρονο βίο
  ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
  Μελέτη κοινωνιολογική και ψυχολογική. Μεταγλώτισση και ένα κείμενο γραμμένο από τον Θωμά Γκόρπα.
 • Ευθανασία
  ΜΠΙΤΣΑΜΠ ΤΟΜ Λ., ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
  Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Οι Ελληνογενείς Βλάχοι
  ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ., ΡΙΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ-ΠΑΝΑΓΑΚΗ, ΤΖΗΜΟΖΙΩΓΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Πολιτική και θρησκείες
  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
  Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
  Εισαγωγή - Επιμέλεια Κωνσταντίνος Ζορμπάς Β. (Με ιδιόχειρη αφιέρωση του)
X