Μενού Φίλτρα

Στα επτακόσια χρόνια που προηγήθηκαν της Βιομηχανικής Επανάστασης δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταμόρφωση της Ευρώπης από μία καθυστερημένη αγροτική κοινωνία σε μία ισχυρή και βιομηχανική κοινωνία. Στη δεύτερη έκδοση της εξαιρετικά πρωτότυπης αυτής μελέτης, ο Carlo Cipolla, οικονομικός ιστορικός διεθνούς κύρους, διερευνά τις διαδικασίες που οδήγησαν στη μεταμόρφωση αυτή, και κατ’ αυτό τον τρόπο διαφωτίζει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών της παραγόντων. 
Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας και της οικονομικής ιστορίας, ο συγγραφέας διαπραγματεύεται τα επίμονα ερωτήματα της οικονομικής ιστορίας της προβιομηχανικής Ευρώπης μέσα από ένα συνεκτικό αναλυτικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στη νοοτροπία και τις αντιλήψεις του παρελθόντος, κατά την εφαρμογή των μεθόδων της σύγχρονης ανάλυσης. 
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Κάνοντας χρήση των πορισμάτων ενός ευρύτατου φάσματος πρόσφατων ερευνών και δυσεύρετων ως τώρα στοιχείων, το Πρώτο Μέρος επιχειρεί να επεξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος της προβιομηχανικής Ευρώπης, μέσω της αλληλεπίδρασης της προσφοράς και της ζήτησης. Η ανάλυση αναφέρεται στο μέγεθος και τη δομή του πληθυσμού, στα επίπεδα και την κατανομή του εισοδήματος, στην φύση των αναγκών και των επιθυμιών διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων, στους συντελεστές της παραγωγής και στην παραγωγικότητα όλων των τομέων της οικονομίας. Το τμήμα αυτό παρουσιάζει ανάγλυφα τα βασικά χαρακτηριστικά της προβιομηχανικής Ευρώπης.
Το Δεύτερο Μέρος αναζητεί τις συγκεκριμένες εκείνες αλλαγές του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος που υπήρξαν καθοριστικές για το μέλλον της ηπείρου. Η επανεμφάνιση των πόλεων, οι δημογραφικές μετατοπίσεις και διακυμάνσεις, οι τεχνολογικές αλλαγές και καινοτομίες, οι νέες επιχειρηματικές μέθοδοι και οργανωτικές μορφές καθώς και το διεθνές εμπόριο και η ανάπτυξη εξετάζονται υπό το πρίσμα αυτό. Αναζητεί επίσης τις επιπτώσεις των αλλαγών αυτών επί μεμονωμένων κρατών αλλά και γενικά επί της ισορροπίας δυνάμεων της Ευρώπης. Ο συγγραφέας επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους που προκάλεσαν την αλλαγή του συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο επιτελέσθηκε η αλλαγή αυτή.
Η δεύτερη έκδοση, η οποία και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων θεμάτων, νέο υλικό για την κατανομή πλούτου, τις επιπτώσεις της ελεημοσύνης, τους ρυθμούς της θνησιμότητας και τις αγροτικές αποδόσεις, δικαιώνει την αναγνώριση του βιβλίου αυτού ως της πλέον χρήσιμης ιστορίας της προβιομηχανικής Ευρώπης.


Πρόλογος
ΜΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
- Η ΖΗΤΗΣΗ
- ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
- ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1000-1500
- Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
- Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Επίλογος
Παράρτημα
Βιβλιογραφία
Γενικό ευρετήριο
Πίνακας πινάκων

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Παγκόσμια Ιστορία
X