Μενού Φίλτρα

Δύο αιώνες μετά την έκδοσή της, η Φαινομενολογία του πνεύματος δεν έχει πάψει να αναγνωρίζεται ως βιβλίο-σταθμός στην ανάπτυξη της σκέψης του Χέγκελ, αλλά και ως ένα από τα κορυφαία έργα της νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Σχεδιάστηκε ως εισαγωγή στο εγελιανό σύστημα και είχε ως στόχο να ανασυγκροτήσει την αναγκαία ανοδική πορεία της συνείδησης από το επίπεδο της άμεσης γνώσης, μέσω μιας αλληλουχίας αρνήσεων και νέων μορφών, μέχρι «το σημείο της αυθεντικής επιστήμης του πνεύματος», εκεί όπου αίρεται κάθε επίφαση ετερότητας και το φαινόμενο εξισώνεται με την ουσία. 

Ο συλλογικός αυτός τόμος φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εισαγωγή στη μελέτη της Φαινομενολογίας. Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι μελετητές εκθέτουν τις κύριες ιστορικές και συστηματικές της διαστάσεις, παρακολουθώντας μάλιστα τη δομή της βήμα προς βήμα, με κείμενα που αντιστοιχούν σε αδρές γραμμές στα δικά της κεφάλαια. Έτσι προσεγγίζονται ερμηνευτικά οι κεντρικές έννοιες και θεματικές του βιβλίου: ανάμνηση, διαλεκτική, συνείδηση, αυτοσυνείδηση, Λόγος, πνεύμα, δίκαιο, ιστορία, θρησκεία, απόλυτη γνώση. Το αποτέλεσμα είναι ένα συλλογικό εγχείρημα ερμηνείας και σχολιασμού της Φαινομενολογίας του πνεύματος, το οποίο ενδιαφέρει τόσο τον ειδικό ή τον μαθητευόμενο φιλόσοφο όσο και τον ερασιτέχνη αναγνώστη που αναζητεί ένα στήριγμα στη μελέτη αυτού του δύσβατου αλλά σημαδιακού κλασικού κειμένου.


 

Μετάφραση

Θεόδωρος Πενολίδης, Γιώργος Σαγκριώτης, Αντώνης Καλατζής

 

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ 

Πρόλογος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ

Εισαγωγή: Ο δρόμος προς τη Φαινομενολογία του πνεύματος 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

JAN KUNES

Συνείδηση και πνεύμα: Η Φαινομενολογία του πνεύματος του Χέγκελ σε σύγκριση με τις αντιλήψεις του Γιακόμπι και του ύστερου Φίχτε 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Η ανακάλυψη του πνεύματος από τον Χέγκελ. Σκέψη συστηματική και σκέψη προβληματική 

JOSEF SIMON

Η έννοια του απολύτου πνεύματος στον Χέγκελ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ανάμνηση ως πορεία του πνεύματος εις εαυτό. Με αναφορά στη Φαινομενολογία του πνεύματος του Χέγκελ 

ANDREAS ARNDT

Ιστορική διαλεκτική; Για τη διαλεκτική στη Φαινομενολογία του πνεύματος

WALTER JAESHKE

Η εμπειρία της συνείδησης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ

Πράγμα και υπεραισθητό. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης στην υποδιαίρεση "Συνείδηση" της Φαινομενολογίας του νου

ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ

Αντιστροφή και νεωτερικότητα. Για την προβληματική του "αντεστραμμένου κόσμου" στη Φαινομενολογία του πνεύματος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΝΟΛΙΔΗΣ

Η μάχη της αναγνώρισης ως συστατικός όρος της αυτοσυνείδησης

ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Αμεσότητα και διαμεσολάβηση στην παρατήρηση της φύσης

JEAN-FRANCOIS KERVEGAN

Μορφές του δικαίου στη Φαινομενολογία του πνεύματος 

STEPHEN HOULGATE

Φαινομενολογία, φιλοσοφία και ιστορία: Για την εγελιανή ερμηνεία της Γαλλικής Επανάστασης

THOMAS SOREN HOFFMANN 

Μορφές παρουσίας της θρησκείας στην εγελιανή Φαινομενολογία του πνεύματος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

Απόλυτη γνώση: το ιστορικό γίγνεσθαι του πνεύματος

Οι συγγραφείς

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Φιλοσοφία
X