Μενού Φίλτρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1.Ανάλυση.2.Πολιτική αλληγορία ή προσωπική σάτιρα;.3.Ο Πολυλάς και το έργο.4.Το χειρόγραφο του Πολυλάκαιη έκδοση του κ.Καιροφύλα.5.Η κανούργια έκδοση.6.Γλώσσα,Ύφος.Χρονολογία.Βιβλιογραφία.Κριτικά σημάδια.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

 1.Το ιταλικό κείμενο των σημειωμάτων

 2.Ιταλικές φράσεις στο κείμενο

 3.Αδημοσίευτες παραλλαγές από το Α΄σχεδίασμα των ελεύθερων πολιερκημένων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1.Στο κείμενο

 2.Στα σημειώματα

 3.Στους στίχους των ελεύθερων πολιερκημένων

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ελληνική Πεζογραφία
X