Μενού Φίλτρα

Και σήμερα, όταν μας κοιτάζει κατά πρόσωπο ο  Ιησούς, κλαίμε πικρά για τις αμαρτίες μας. Ναι, τα δάκρυα που χύνουμε κατά την προσευχή, σημαίνουν πως ο Κύριος μας κοίταξε κατά πρόσωπο με το βλέμμα Του, που ζωοποιεί τα πάντα και «ετάζει καρδίας και νεφρούς».


Ο άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ

 Αυτογνωσία

 Υπερηφάνεια

 Κακία

 Σαρκικά αμαρτήματα

 Βαθιά θλίψη και συντριβή για την αμαρτία

 Εξομόλογηση

 Διόρθωση-Ανακοίνωση βίου

 Νηστεία

Η ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ

 Θεία λειτουργία

 Προπαρασκευή για τη Θεία Μετάληψη

 Θεία Μετάληψη-Οι καρποί της,όταν λαμβάνεται άξια

 

 

X