Μενού Φίλτρα

Το ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας που με οξύτητα, και πάλιν, παρουσιάστηκε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1980 αλλ' εξακολουθεί και σήμερα να απασχολεί την ελληνική κοινωνία δεν είναι νέο. Εμφανίστηκε σχεδόν αμέσως με την έναρξη του Αγώνα του 1821 στο επαναστατημένο Έθνος και υπό συγκρότηση ελληνικό κράτος και, ακολούθως, πέρασε στη συγκυρία από διάφορες φάσεις και διακυμάνσεις, ιδιαίτερα, σε περιόδους έντονων οικονομικών, κοινωνικών, ιδεολογικών και πολιτικών κρίσεων.
Με τη λογική αυτή προέκυψε η παρούσα εργασία στη βάση της μελέτης και αξιοποίησης των ιστορικών πηγών. Μοναδική πηγή για τα χρόνια εκείνα είναι το "Κατάστιχον <των> Μοναστηριών" του 1829, που εναπόκειται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Πρόθεσή μου είναι τα στοιχεία αυτά να έλθουν στην επιφάνεια και να αξιολογηθούν κοινωνικοϊστορικά, αφού, αναφέρονται σε ένα εκτεταμένο πεδίο του τότε ελλαδικού χώρου.


Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η εκκλησιαστική κατάσταση κατά τη διάρκεια του Αγώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
[Προς την και] καποδιστριακή διακυβέρνηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Τα Μετακαποδιστριακά - Οθωνικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Το μοναστηριακό κατάστιχο του 1829
Μονές στην Πελοπόννησο
Μονές στο Αιγαίο
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α' Πηγές
Β' Βιβλιογραφία

 • Κλίμαξ
  Θεολογία - Ιστορία των Εκκλησιών - Βίοι Αγίων
  Ανατύπωση της έκδοσης του 1883
 • Έρως ορθοδοξίας
  ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β.
  Θεολογία - Ιστορία των Εκκλησιών - Βίοι Αγίων
 • Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Θεολογία - Ιστορία των Εκκλησιών - Βίοι Αγίων
 • Ο Όσιος Νεκτάριος Κεφαλάς
  Θεολογία - Ιστορία των Εκκλησιών - Βίοι Αγίων
  Επιμέλεια Αρχιμανδρίτου Τίτου Ματθαιάκη
 • Φιλοθέη Μπενιζέλου η Αθηναία
  Θεολογία - Ιστορία των Εκκλησιών - Βίοι Αγίων
  Κείμενα: Μαρία Χρόνη-Βακαλοπούλου, Ναυσικά Πανσέληνου. Με εικόνες και φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου
X