Μενού Φίλτρα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βαθιά και έγκυρη μελέτη της μαρξιστικής θεωρίας σε όλα τα συστατικά στοιχεία της: πολιτικη οικονομία, φιλοσοφία και επιστημονικός κομμουνισμός. Ο συγγραφέας εξετάζει τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την πρόβλεψη της οικοδόμησης της κομμουνιστικής κοινωνίας.

X