Μενού Φίλτρα

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με το θεσμό της οικογένειας που ο συγγραφέας θεωρεί σαν ένα σύστημα εξαιρετικά πολύπλοκων σχέσεων. «Η ουσία του επιχειρήματος του Λαινγκ είναι ότι αυτή καθαυτή η έννοια "οικογένεια" βασίζεται στην αμοιβαία συνενοχή εκείνων που πιστεύουν ότι είναι μέλη της. Μια οικογένεια απειλείται, λοιπόν, όταν απειλούνται μια ή περισσότερες από τις ιδέες στις οποίες οφείλει την ύπαρξή της. Εφόσον, όμως, η οικογένεια παρέχει στο καθένα από τη μέλη της την ταυτότητα του εαυτού του, μένουμε με μια αλυσίδα αλληλένδετων κρίκων που καθένας τους μπορεί να ολοκληρώσει οποιεσδήποτε διαπροσωπικές διαδικασίες, όπου μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα οποιοδήποτε μέλος. Ο λαμπρός τρόπος με τον οποίο ο δρ Λαινγκ λύνει τους κόμπους κάνει αυτές ειδικά τις απόψεις τις πιο σημαντικές της τελευταίας δεκαετίας».

 

ΝΤΑΙΗΒΙΝΤ ΤΖΑΙΥ, Εκπαιδευτικό Παράρτημα των Τάιμς του Λονδίνου.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ψυχολογία
X