Μενού Φίλτρα

Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η ψυχοπαθολογία του πολιτικού χώρου, δηλαδή εκείνα τα φαινόμενα μέσα από τα οποία διαφαίνονται οι φαντασιώσεις και τα άγχη των δρώντων υποκειμένων. Ξεκινώντας από μια ψυχαναλυτική θεώρηση του ψυχισμού (έννοιες του Ασυνειδήτου, του Φαντασιακού, του Συμβολικού, του Πραγματικού κ.λπ.), ο συγγραφέας αναλύει στη συνέχεια την ψυχολογία των μαζών, τους μύθους και τις ιδεολογίες, το άγχος, τη φήμη, το ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, τις νοοτροπίες, φαινόμενα που παίζουν βασικό ρόλο στην ψυχολογία του πολιτικού χώρου. Βασικό στοιχείο της θεώρησης αυτής είναι η εντόπιση της διαφοράς ανάμεσα στην έννοια της κυριαρχίας και την έννοια του Νόμου. Ο Νόμος προϋποθέτει το Λόγο και τον Άλλο. Λέγοντας εδώ Νόμο δεν εννοεί απλώς τη θετικιστική, νομικιστική άποψη του Νόμου, αλλά γενικά τόσο τον άγραφο όσο και το γραπτό Νόμο στην ενότητά τους, ως τη διαδικασία της συνεχούς επανεγγραφής του Νόμου μέσω των μεταρρυθμίσεων και επαναστάσεων. Ο Νόμος δεσμεύει τα υποκείμενα μέσα από την αμοιβαία υπόσχεση: ένα Συμ-βόλαιο, ένα Σύν-ταγμα, που εγγυάται μια ορισμένη μορφή Δικαιοσύνης και αποκλείει την αυθαιρεσία του Ενός ή των Πολλών. Ο Νόμος θέτει σε αμφισβήτηση την Κυριαρχία: το δικαίωμα αντίστασης ενάντια στην αυθαιρεσία πηγάζει από εδώ, αλλά δε σημαίνει ποτέ τη σεκταριστική και ψυχρή βία των τρομοκρατών ενάντια σε πρόσωπα και θεσμούς


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ
3. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ
4. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ
5. ΠΕΡΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6. ΠΕΡΙ ΑΓΧΟΥΣ
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ
8. Η ΦΗΜΗ
9. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ
10. ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ψυχανάλυση
X