Μενού Φίλτρα

Tα κείμενα αυτού του βιβλίου είναι αποφάσεις της 4ης Διεθνούς πάνω στο γυναικείο ζήτημα που πάρθηκαν στο 11ο Παγκόσμιο συνέδριο της το Νοέμβρη του 1979.Είναι οι πρώτες αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από την 4η Διεθνή για την απελευθέρωση των γυναικών.Στόχος τους είναι να παρουσιάσουν τις βασικές αντιλήψεις της Διεθνούς για το χαρακτήρα της γυναικείας καταπίεσης και τη θέση που κατέχει ο αγώνας για την απελευθέρωση των γυναικών κάτω από τις προοπτικές που έχουν χαραχτεί για τους τρεις τομείς της παγκόσμιας επανάστασης:τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες,τον απιοικιακό και μισο-αποικιακό κόσμο,και τα εργατικά κράτη.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Γυναικείες Σπουδές - Ζητήματα Φύλου
X