Μενού Φίλτρα

Η συγκρότηση της εργατικής τάξης αποτελεί μείζον γεγονός της οικονομικής, της πολιτικής, αλλά και της πολιτισμικής ιστορίας. Δεν υπήρξε απλώς απόρροια του εργοστασιακού συστήματος, ούτε μιας εξωτερικής δύναμης, της λεγόμενης Βιομηχανικής Επανάστασης, η οποία και παρήγαγε, τελικά, μια "νέα φυλή ανθρώπων". Οι αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις και τις εργασιακές συνθήκες που συνδέονται με τη Βιομηχανική Επανάσταση δεν επιβλήθηκαν σε ένα άμορφο, ακατέργαστο ανθρώπινο υλικό, αλλά στον "εκ γενετής ελεύθερο Άγγλο". Ο εργοστασιακός εργάτης ήταν κληρονόμος παραδεδομένων δικαιωμάτων των χωρικών, αντιλήψεων περί ισότητας ενώπιον του νόμου, χειροτεχνικών και βιοτεχνικών παραδόσεων. Εν ολίγοις, στη συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης συνέβαλαν τόσο εξωτερικοί παράγοντες όσο και η ίδια η εργατική τάξη. 


Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση, του Αντώνη Λιάκου

Πρόλογος, του E. P. Thompson

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Απεριόριστος αριθμός μελών

Χριστιανός και Απολλύων

Τα προπύργια του Σατανά

Ο εκ γενετής ελεύθερος Άγγλος

Φυτεύοντας το Δέντρο της Ελευθερίας

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

Εκμετάλλευση

Οι αγρεργάτες

Τεχνίτες και λοιποί

Οι υφαντές

Βιοτικό επίπεδο και εμπειρίες

Τα αγαθά

Τα σπίτια

Η ζωή

Η παιδική ηλικία

Η μεταμορφωτική δύναμη του σταυρού

Οι ηθικές μηχανές

Ο χιλιασμός της απόγνωσης

Κοινότητα

Ελεύθερος χρόνος και προσωπικές σχέσεις

Τα τελετουργικά της αμοιβαιότητας

Οι Ιρλανδοί 

Οι μυριάδες της αιωνιότητας

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Το ριζοσπαστικό Ουέστμινστερ

Ένας στρατός επανορθωτών

Ο Μαύρος Φανός

Η αδιαπέραστη κοινωνία

Οι νόμοι κατά των ενώσεων

Κόπτες υφασμάτων και καλτσοπλέκτες

Τα παλληκάρια του Σέργουντ

By Order of the Trade

Δημαγωγοί και μάρτυρες

Η κοινωνική δυσαρέσκεια

Προβλήματα ηγεσίας

Οι λέσχες Hampden

Ο Brandreth και ο Oliver

Peterloo

Η Συνωμοσία της Οδού Κέιτο

Ταξική συνείδηση

Η ριζοσπαστική κουλτούρα

Ο Ουίλιαμ Κόμπετ

Ο Carlile, ο Wade και ο Gast

Ο οουενισμός

"Κάτι σαν μηχάνημα"

Βιβλιογραφικό σημείωμα

Ευχαριστίες

Ευρετήριο

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αγγλία - Σκωτία - Μεγάλη Βρετανία
  • Αγγλία και Άγγλοι
    ΠΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.
    Αγγλία - Σκωτία - Μεγάλη Βρετανία
    5 ομίλιες του Αλέξανδρου Πάλλη προς τα μέλη του Αγγλοελληνικού συνδέσμου
X