Μενού Φίλτρα

Εισαγωγικά

Αντιδιαστολή ρομαντικής-γοτθικής και βυζαντινής τέχνης

Η τέχνη του Giotto di Bondone

  Εικαστική σύλληψη του χώρου

  Λογοτεχνικές μαρτυρίες για το  Giotto και τη βυζαντινή τέχνη

  Η σταδιακή πορεία προς τη φυσιοκρατία

  Το θέμα της προδοσίας του Ιούδα ως συγκριτικό παράδειγμα

Giotto και Massacrio

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Πίνακας εικόνων

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη
X