Μενού Φίλτρα

O Fritz Perls, πρωτουργός της θεραπείας Gestalt, αναφέρει ότι η ιδέα της προκείμενης θεραπείας είναι να "αλλάξει τους χάρτινους ανθρώπους σε πραγματικούς". Η θεραπεία Gestalt έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να πετύχουν μια δημιουργική προσαρμογή στη συγκεκριμένη παρούσα κατάσταση. Τους παρέχει τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τους διχασμούς στην προσωπικότητά τους και να εντοπίσουν διάφορες συγκρούσεις στη ζωή τους, τις οποίες στη συνέχεια μπορούν να βιώσουν πληρέστερα. Στη θεραπεία Gestalt το άτομο βοηθιέται να ανακαλύψει εκ νέου τι αποτελεί μέρος του εαυτού του και τι όχι. Τι το ολοκληρώνει, τι το εμποδίζει και το ματαιώνει. Η θεραπεία Gestalt δεν περιορίζεται μόνο στο θεραπευτικό της ρόλο, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες καταστάσεις και προβλήματα, όπως π.χ. στη βελτίωση της ανάπτυξης των φοιτητών, επαγγελματικών ομάδων, κ.ά.

Το βιβλίο αυτό της Eleanor O Leary αποτελεί αναμφίβολα έναν κατατοπιστικό και χρήσιμο οδηγό για το νεοφώτιστο αναγνώστη, τον οποίο επιχειρεί να μυήσει υπεύθυνα και μεθοδικά στη θεωρία και πράξη της θεραπείας Gestalt.

το άτομο βοηθιέται να ανακαλύψει εκ νέου τι αποτελεί μέρος του εαυτού του και τι όχι. Τι το ολοκληρώνει, τι το εμποδίζει και το ματαιώνει. Η θεραπεία Gestalt δεν περιορίζεται μόνο στο θεραπευτικό της ρόλο, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες καταστάσεις και προβλήματα, όπως π.χ. στη βελτίωση της ανάπτυξης των φοιτητών, επαγγελματικών ομάδων, κ.ά.

Το βιβλίο αυτό της Eleanor O Leary αποτελεί αναμφίβολα έναν κατατοπιστικό και χρήσιμο οδηγό για το νεοφώτιστο αναγνώστη, τον οποίο επιχειρεί να μυήσει υπεύθυνα και μεθοδικά στη θεωρία και πράξη της θεραπείας Gestalt.Συνιστά εόσης πολύτιμο βοήθημα και για το μυημένο μελετητή,γιατί,με βάση τις αναλύσεις των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των ερευνητικών δεδομένων,αξιολογεί τεκμηριωμένα την παρούσα κατάσταση στο χώρο της θεραπείας Gestalt,οριοθετεί τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της, ενώ παράλληλα υποδεικνείει κατάλληλα πειραματικά σχέδια που μπορεί να οδηγήσουν σε έγκυρα και αξιόπιστα συμπεράσμτα.

 
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ψυχολογία
X