Μενού Φίλτρα

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση

Μία προσωπικότητα και ένα έργο

Μια θαυμαστή αποστολή αγάπης

Θέση για το Χριστό

Το βραβείο Τέμπλετον

"Νόμιζα οτι έβλεπα θεά"

"Όταν η σπίθα γίνεται πυρκαγιά"

"Για μιά παγκόσμια αποστολή αγάπης"

Πλήθη συνεργατών

Τα "λουλουδάκια" των φτωχών

Συνένταυξη με τη Μητέρα Θηρεσία

Μιά προσωπογραγία της Μητέρας Θηρεσίας

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
X