Μενού Φίλτρα

Το πρώτο εξωιατρικό βιβλίο του Α.Λ. Ζαούση, με τίτλο «Αναμνήσεις ενός αντιήρωα», εκδόθηκε το 1980 από το «Βιβλιοπωλείο της Εστίας». Πρόκειται κυρίως για αυτοβιογραφική αφήγηση που επικεντρώνεται στην περίοδο της Κατοχής και την Εθνική Αντίσταση, στην οποία πήρε μέρος ο συγγραφέας. Το δεύτερο βιβλίο του, «Οι δύο όχθες» εκδόθηκε σε τρεις τόμους το 1987-88 από τον οίκο Παπαζήση και καλύπτει υπό μορφήν αφηγηματικής μελέτης τον πόλεμο 1940-41, την περίοδο της Κατοχής και τα Δεκεμβριανά. Και τα δύο βιβλία εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα για την αντικειμενικότητά τους και την ικανοποιητική τεκμηρίωση. Το παρόν, τρίτο, βιβλίο του αναφέρεται στην περίοδο του τραγικού Εμφυλίου πολέμου 1946-1949. Προσετέθη όμως και το έτος 1945, για ν' αναλυθούν τα πραγματικά αίτια της αναμετρήσεως. Χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 100 πηγές και σημαντικός αριθμός εφημερίδων της εποχής πάσης αποχρώσεως. Η περιγραφή των πολεμικών επιχειρήσεων γίνεται όσο το δυνατόν πιο εύληπτα για τον μη ειδικό αναγνώστη. Ο Α' Τόμος περιλαμβάνει τα τρία πρώτα έτη (1945,1946 και 1947) και ο Β' Τόμος τα δυο επόμενα (1948 και 1949), κατά τα οποία έλαβαν χώραν οι μεγάλες συγκρούσεις.

X