Μενού Φίλτρα

Το εγχείρημα της ανασύστασης της "βιβλιοθήκης" του Πλάτωνα, με βάση τις ελάχιστες μαρτυρίες που διαθέτουμε, μοιάζει, εκ πρώτης όψεως, με ταξίδι χωρίς τέλος. Ο Πλάτων δεν παραθέτει, κατά κανόνα, στους "Διαλόγους" του εκτεταμένα χωρία άλλων διανοουμένων, έτσι ώστε να διαγνώσουμε ακριβώς σε ποια συγκεκριμένα συγγράμματα παραπέμπει. Κάθε άλλο μάλιστα, οι πρωταγωνιστές των "Διαλόγων" ανοίγουν σχεδόν πάντα τη συζήτηση για καίρια φιλοσοφικά ζητήματα με απλές λέξεις και φράσεις: αφετηρία για την αποτίμηση ιδεών και ολόκληρων θεωριών κοσμολογικού περιεχομένου των φυσικών φιλοσόφων. [...] (Από την έκδοση)


"Απολογία" προς τον Αναγνώστη
Το Ιστορικό της Ακαδημίας
Η Ακαδημία του Πλάτωνα
Η περιοχή της Ακαδημίας
Προς τη συγκρότηση της βιβλιοθήκης
Ο πέπλος των Διαλόγων
Ο ρόλος του αναγνώστη
"Η φιλολογική διάσταση του Πλάτωνα"
Το βιβλιακό υπόστρωμα των Διαλόγων
Ίων (ή περί ιλιάδος, πειραστικός)
Μενέξενος (ή επιτάφιος, ηθικός)
Χαρμίδης (ή περί σωφροσύνης, πειραστικός)
Λάχης (ή περί ανδρείας, ηθικός)
Λύσις (ή περί φιλίας, μαιευτικός)
Απολογία Σωκράτους (ηθικός)
Κρίτων (ή περί του πρακτέου, ηθικός)
Ιππίας Μείζων (ή περί του καλού, ανατρεπτικός)
Ιππίας Ελάσσων (ή περί του ψεύδους, ανατρεπτικός)
Μένων (ή περί αρετής, πειραστικός)
Γοργίας (ή περί ρητορικής, ανατρεπτικός)
Κρατύλος (ή περί ορθότητος ονομάτων, λογικός)
Ευθύφρων (ή περί του οσίου)
Πρωταγόρας (ή Σοφισταί, επιδεικτικός)
Ευθύδημος (εριστικός, ανατρεπτικός)
Φαίδων (ή περί ψυχής, ηθικός)
Πολιτεία (ή περί δικαίου, πολιτικός)
Συμπόσιο (ή περί αγαθού, ηθικός]
Φαίδρος (ή περί έρωτος, ηθικός)
Παρμενίδης (ή περί ιδεών, λογικός)
Θεαίτητος (ή περί επιστήμης, πειραστικός)
Παρέκβαση: περιγραφή του "φιλοσοφικού βίου"
Σοφιστής (ή περί όντος, λογικός)
Πολιτικός (ή περί της βασιλείας, λογικός)
Φίληβος (ή περί ηδονής, ηθικός)
Τίμαιος (ή περί φύσεως, φυσικός)
Κριτίας (ή Ατλαντικός, ηθικός)
Νόμοι (ή περί νομοθεσίας, πολιτικός)
Επινομίς (ή νυκτερινός σύλλογος ή φιλόσοφος, πολιτικός)
Η προσωκρατική φιλοσοφία στη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας
Σχολή της Ιωνίας
Σχολή της Ελέας
Πυθαγόρειοι
Ατομικοί
Βιβλία της μαθηματικής επιστήμης στην Ακαδημία
Γραπτός ή Προφορικός λόγος κατά την κρίση του Πλάτωνα
Η προσωπική βιβλιοθήκη του Πλάτωνα και η τύχη της
Εκδοτικές ανοικτές διαδικασίες
Εκδοτική διαδικασία και "ακαδημαϊκές" εκδόσεις
Υπήρχε εσωτερική διδασκαλία στην Ακαδημία;
Μέθοδοι διδασκαλίας
Αίθουσες διδασκαλίας
Πότε εκδόθηκε το πλατωνικό corpus;
Η αρχιτεκτονική της βιβλιοθήκης
Η σχεδιαστική φιλοσοφία
Χωροταξία και κτηριολογία της Ακαδημίας
Μαθηματικά και αρχιτεκτονική
Η συμμετρία της ασυμμετρίας
Η Γεωμετρία στον σχεδιασμό της Ακαδημίας
Χορηγοί στον κύκλο τον Πλάτωνα
Από τον Πλάτωνα στον Κικέρωνα
Επίλογος
Σημειώσεις
Ο "Κατάλογος" της Βιβλιοθήκης του Πλάτωνα
Πίνακας Χωρίων
Μεταφραστές Χωρίων
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

X