Μενού Φίλτρα

Η Ευρυτανία, παρόλο που βρίσκεται στο κέντρο του ελληνικού ηπειρωτικού χώρου, για τον έξω κόσμο η δυσπρόσιτη αυτή περιοχή είναι ελάχιστα γνωστή ή και τελείως άγνωστη. Οι αιτίες της απομόνωσής της από την υπόλοιπη Κεντρική Ελλάδα δεν οφείλονται μόνο σε γεωφυσικούς λόγους, αλλά και σε παράγοντες ιστορικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς. "Η Ιστορία των Αρχαίων Ευρυτάνων" παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον όχι μόνο για τα ιστορικά προβλήματα που ανιχνεύει, αλλά και για όσα θέτει προς επιστημονική έρευνα. Ο συγγραφέας, βασιζόμενος στη γνώση των ιστορικών κλασικών πηγών και των αρχαίων μύθων, μελετάει του Ευρυτάνες σε συσχετισμό και με τα άλλα αιτωλικά φύλα: Οφιονείς, Αποδωτούς, Αγραίους, Απεραντούς. Ερευνά τις σχέσεις των Ευρυτάνων με τις ομηρικές παραδόσεις και τη λατρεία του Οδυσσέως. Τοποθετεί του Ευρυτάνες στο πλαίσιο των φυλών της Κεντρικής Ελλάδας, συμπεραίνοντας την ελληνική τους γένεση

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Στερεά Ελλάδα - Εύβοια
X