Μενού Φίλτρα

Ξεκινώντας από τις περί κοινωνίας απόψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη το βιβλίο αυτό αποτυπώνει την ιστορική εξέλιξη της κοινωνιολογίας από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, δίνοντας έμφαση στον 19ο αιώνα, εποχή κατά την οποία η κοινωνιολογία συγκροτήθηκε ως επιστήμη και αυτονομήθηκε, και στον 20ό. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις σημαντικότερες σχολές, αναλύει τα θεμελιώδη κείμενα, βιογραφεί συνοπτικά τους επιφανέστερους ερευνητές και στοχαστές. Το κυρίως κείμενο συμπληρώνεται από κείμενα σε πλαίσιο, στα οποία παρέχονται επιπλέον πραγματολογικές πληροφορίες και αναλύσεις για πρόσωπα και θέματα, καθώς και από περίπου 150 αποσπάσματα σημαντικών βιβλίων και άρθρων. Στο τέλος του βιβλίου ο αναγνώστης θα βρει εκτενή βιβλιογραφία και ευρετήρια ονομάτων και θεμάτων


Σημείωμα της ελληνικής έκδοσης
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ιστορία των κοινωνιολογικών ιδεών
από τις απαρχές ως τον Weber
Εισαγωγή πρώτου βιβλίου
ΜΕΡΟΣ 1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 Το ζήτημα του "ομού ζην" από την Αρχαιότητα στην κλασική εποχή
Φιλοσοφία και πολιτική στην ελληνική Αρχαιότητα
Ο θεοκεντρισμός του Μεσαίωνα
Η κοινωνική και πολιτική σκέψη στους σύγχρονους καιρούς
2 Από τις φιλοσοφίες της ιστορίας στους προδρόμους της κοινωνιολογίας
Ιστορία και κοινωνία
Επαναστάσεις και κοινωνική τάξη πραγμάτων
ΜΕΡΟΣ 2 ΓΕΝΕΣΕΙΣ
3 Κοινωνικές θεωρίες και σοσιαλισμός
Σοσιαλισμός, ουτοπία και αναρχία
Ο Marx και η κριτική του καπιταλισμού
3. Οι μαρξισμοί μετά τον Marx
4 Η κοινωνιολογία στην αλλαγή του αιώνα
Κοινωνιολογία, οργανοκρατία και εξελιξιαρχική θεωρία
Η γένεση της κοινωνιολογίας στη Γαλλία
Η γερμανική κοινωνιολογία στις αρχές του 20ού αιώνα
Η συμβολή του Vilfredo Pareto
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η γένεση μιας πιο πραγματοκρατικής κοινωνιολογίας
ΜΕΡΟΣ 3 ΘΕΜΕΛΙΑ
5 Ο Emile Durkheim και η γαλλική σχολή κοινωνιολογίας
Το κοινωνιολογικό πρόταγμα
Οι μεταλλάξεις του κοινωνικού κόσμου
Οι μορφές και οι ορίζουσες του κοινωνικού δεσμού
Η γαλλική σχολή κοινωνιολογίας
6 Max Weber, μια κατανοητική του σύγχρονου κόσμου κοινωνιολογία
Οι κατηγορίες της κοινωνιολογίας του Weber
Να στοχαστούμε τον σύγχρονο κόσμο
Οικονομία και θρησκεία
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ιστορία των κοινωνιολογικών ιδεών
από τον Parsons ως τις μέρες μας
Εισαγωγή δεύτερου βιβλίου
ΜΕΡΟΣ 4 ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
7 Κοινωνιολογίες και κοινωνιολόγοι της Αμερικής στον 20ό αιώνα
Από τις μελέτες κοινοτήτων στην άνοδο των ειδικών
Τα ένδοξα μεταπολεμικά χρόνια
Προς την οικοδόμηση μιας θεωρητικής Βαβέλ;
8 Η ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής κοινωνιολογίας
Η γαλλική και η γερμανική κοινωνιολογία στο μεσοπόλεμο
Οι καινούργιες μεταπολεμικές θεμελιώσεις
Επαγγελματοποίηση, διχασμοί, άνοιγμα
ΜΕΡΟΣ 5 ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
9 Η κουλτουραλιστική άποψη
Η θεωρητική θεμελίωση του κουλτουραλισμού
Η κουλτουραλιστική κοινωνιολογία στη δοκιμασία των επιτόπιων μελετών
Επίδραση, κυριαρχία και μετασχηματισμός των αξιών
10 Φονξιοναλισμοί και θεωρίες των συστημάτων
Ο φονξιοναλισμός του Talcott Parsons
Προς μία φονξιοναλιστική θεωρία μεσαίας εμβέλειας
Ο σύγχρονος νεο-φονξιοναλισμός
11 Η δομική ανάλυση των κοινωνικών γεγονότων
Δομή και κοινωνικά γεγονότα
Πέραν του στρουκτουραλισμού
ΜΕΡΟΣ 6 ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
12 Μετά τον Marx: Κριτικές θεωρίες και ριζοσπαστικές κοινωνιολογίες
Νέες αναγνώσεις του Marx
Μαρξισμός και κριτική του προωθημένου καπιταλισμού
Ο μαρξισμός σε κάμψη και διάρρηξη
13 Συγκρούσεις και ιστορικότητα
Κοινωνική αλλαγή και ταξικές συγκρούσεις στη βιομηχανική κοινωνία
Συλλογική δράση και κοινωνικά κινήματα
Ιστορία και κοινωνίες
Η φύση των σύγχρονων κοινωνιών
ΜΕΡΟΣ 7 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
14 Μικροκοινωνιολογία, παίγνια δρώντων ανθρώπων και εμπορευματική μεταφορά
Μπιχαβιορισμός και θεωρίες της ανταλλαγής
Μεθοδολογικός ατομικισμός και στρατηγική ανάλυση
Η σημασία της ατομικιστικής μικροκοινωνιολογίας
15 Η ενδεχομενικότητα της κοινωνικής τάξης πραγμάτων
Επιστροφή στο Σικάγο: η ανανέωση της θεωρίας της αλληλεπίδρασης
Η εθνομεθοδολογία
Συμπεράσματα
Τα ρεύματα ενός καινούργιου αιώνα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων

X