Μενού Φίλτρα

Πρόλογος-εισαγωγή

Μέρος 1:1828-1950 [Α’ περίοδος 1828-1862:η ίδρυση του πανεπιστημίου.αυθόρμητες αντιδυναστικές κινητοποιήσεις των φοιτητών.Β’ περίοδος 1863-1900:αναντιστοιχία εκπαίδευσης και κοινωνικοοικονιμικών αναγκών-μερικός απολογισμός.Γ’ περίοδος 1900-1925:η αστική επανάσταση κι’ η επέκταση των συνόρων της χώρας.Δ’ περίοδος 1926-1936:οργάνωση και άνοδος του φοιτητικού κινήματος.Ε’ περίοδος 1936-1940:το φοιτητικό κίνημα μπροστά στον αντιδικτατορικό αγώνα.ΣΤ’ περίοδος 1940-1950:κατοχή.αντίσταση,εμφύλιος πόλεμος.]

Μέρος 2:1950-1967 [Α΄περίοδος 1950-1963:επικράτηση της δεξιάς-άνοδος του φοιτητικού κινήματος.Β’ περίοδος 1964-1967:η άνοδος στην εξουσία του κέντρου και η εφαρμογή της Κεννεντικής πολιτικής οδηγεί το Φ.Κ. σε κομματικοποίηση,διάσπαση,αποδυνάμωση.]

Μέρος 3: 1967-1975 [Α’ περίοδος 21 Απρίλη 67-22 Ιούλη 74:ο αντιδικτατορικός αγώνας.Β’ περίοδος 23 Ιούλη 74-Μάης 75:νεοκαπιταλισμός στης Ελλάδα.η δημοκρατία αποκαλύπτει τις αδυναμίες και την κρίση του Φ.Κ.επίλογος.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνικοί αγώνες - Κινήματα
X