Μενού Φίλτρα

Το νόημα και το αντικείμενο του χορού

Ο Χορός στους πρωτόγονους πολιτισμούς

Ο χορός στους προχριστιανικούς πολιτισμούς

Ο χορός στο Μεσαίωνα

Η ιστορία της πρώτης περιόδου του μπαλλέτου

Ο χρυσός αιώνας του μπαλλέτου

Ο χορός στην Αμερική

Η πρώιμη ανάπτυξη της χορευτικής εκπαίδευσης

Ο μοντερνος χορός: οι πρώτες δεκαετίες

Η εποχή της ανανέωσης στο μπαλλέτο

Το μπαλλέτο σήμερα

Ο μοντέρνος χορός σήμερα

Ο χορός και οι στόχοι της σύγχρονης εκπαίδευσης

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μουσική - Τραγούδι - Χορός
X