Μενού Φίλτρα

Η μελέτη και η γνώση της ιστορίας είναι το κλειδί για την κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει. Είναι ταυτόχρονα και το κλειδί για τις θύρες του μέλλοντος. Γιατί ο σχεδιασμός μιας πορείας προς το αύριο προϋποθέτει αυτογνωσία. Με τις «Ιστορίες της Πόλης» η Πελοπόννησος επιχείρησε να προσφέρει ένα ερέθισμα ώστε η τοπική κοινωνία να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με το παρελθόν της. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ενεργοί πολίτες και κοινωνικές ομάδες συνειδητοποιούν αυτή την ανάγκη. Ενώνουμε την πρωτοβουλία μας με τις δικές τους, καταθέτοντας την ελπίδα ότι αυτές οι προσπάθειες θα συγκροτήσουν ένα ευρύτερο ρεύμα.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πελοπόνησσος
X