Μενού Φίλτρα

Πρόλογος

Φανερωμένη

Σκοπιώτισσα

Αναφωνήτρα

Λαουρένταινα

"Μητήρ θεού η Ελπίς"

Μαραθονησιώτισσα

Ψαριώτισσα

Κεριώτισσα

Επισκοπιανή

Χρυσοπηγή

Ωρισμένες άλλες ιστορικές εικόνες της Παναγίας στη Ζάκυνθο (σύντομες σημεισώσεις)

Η αρχαία εικόνα της Θεοτόκου Τριμάρτυρος και το ανέκδοτο έως τώρα χειρόγραφο του Δανιήλ Βαρζού

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Επτάνησα
X