Μενού Φίλτρα

Πρόλογος του μεταφραστή

Émile Benveniste - Η φύση του γλωσσικού σημείου,

Σημειολογία της γλώσσας

Roland Barthes - Στοιχεία σημειολογίας

Jacques Derrida - Το τέλος του βιβλίου και το ξεκίνημα της γραφής

Charles Sanders Peirce - Η λογική ως σημειωτική: η θεωρία των σημείων

Michel Foucault -  Σημεία και περιπτώσεις

 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
X