Μενού Φίλτρα

Ο ύπνος αντιπροσωπεύει το 1/3 της διάρκειας της ζωής μας. Την ώρα του ύπνου ονειρευόμαστε. Βλέπουμε όνειρα ευχάριστα, όνειρα ρομαντικά, όνειρα ερωτικά, όνειρα τρομακτικά. Πολλές φορές οι εφιάλτες μας τινάζουν από το κρεβάτι. Τι συμβαίνει τελικά με τα όνειρα;

Μέσα στο ασυνείδητο συσσωρεύονται πληροφορίες. Πληροφορίες από την καθημερινή ζωή, πληροφορίες από τις προσωπικές μνήμες, πληροφορίες από την αρχέτυπη μνήμη. Τα μηνύματά τους συνδυάζονται κατά την ονειρική παράσταση και αποδίδουν εικόνες, εντυπώσεις, εξελίξεις, που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της λογικής. 

X