Μενού Φίλτρα

Η περί Ληστών συνοπτική μελέτη παρέχει στον αναγνώστη όχι μόνο μια γραφική και ως ένα σημείο τερπνή πληροφόρηση, αλλά και τη δυνατότητα να παρατηρήσει ιδιαιτερότητες σχετικά με τη μορφή των κοινωνιών, όπως αυτές αντιμετώπισαν τη Ληστεία και τους Ληστές. Η οργανωμένη αντίσταση κατά της ληστείας ξεκίνησε όταν εδραιώθηκαν οι κατεστημένες πολιτικές καταστάσεις κάθε χώρας. Ήταν οι εποχές όπου οι κοινωνίες, διαστρέφοντας τα πραγματικά κίνητρα που οδηγούσαν τα διάφορα άτομα στη ληστεία, προτίμησαν ως λύση την τυφλή ποινικοποίηση κάθε σχετικού αδικήματος, αγνοώντας τις κοινωνικές συνθήκες. Κατάσταση που ισχύει και σήμερα.


 

 

Πρόλογος

Εισαγωγή

Ληστές: Φτώχεια και φτωχοί

Οι ληστές σήμερα

Πολιτικοποιημένοι ληστές

Φυσιογνωμίες ληστών

Ληστεία, ληστές και νόμοι

Ληστές και ληστεία στην τέχνη (ζωγραφική-θέατρο-κινηματογράφος-μαριονέτες)

Γυναίκες και ληστεία

Παράρτημα: Βαλκάνια και Ελλάδα

Επίμετρο

Βιβλιογραφία εργασίας

Κατάλογος ονομάτων και τοπονυμίων

Κατάλογος εικόνων/φωτογραφιών

 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Εγκληματολογία - Έγκλημα και Εγκληματίες
X