Μενού Φίλτρα

Πραγματικά, η Μαγεία είναι η τέχνη της χρησιμοποίησης αόρατων παραγόντων για την απόκτηση ορισμένων ορατών αποτελεσμάτων. Αυτοί οι παράγοντες, συνίστανται κατά κύριο λόγο στις αόρατες, αλλά ισχυρές επιδράσεις των συγκινήσεων και της θέλησης, των επιθυμιών και των παθών, της σκέψης και της φαντασίας, της αγάπης και του μίσους, της πίστης και της αμφιβολίας κ.λπ. Ο καθένας που έχει μια οποιαδήποτε δύναμη θελήσεως είναι ένας ενεργητικός μάγος - εφ' όσον ασκεί αυτή τη δύναμη θελήσεως είναι ΛΕΥΚΟΣ μάγος, αν καθυποτάσσει τους αόρατους παράγοντες στην υπηρεσία του Καλού· είναι ΜΑΥΡΟΣ μάγος, αν τους χρησιμοποιεί για το κακό.
Η Λευκή Μαγεία είναι μια πνευματική δύναμη για το Καλό· ο γνήσιος Μαύρος μάγος είναι μια ζωντανή δύναμη του Κακού, προσαρτημένη σε μια προσωπικότητα, η οποία κάνει το κακό ενστικτωδώς, δηλαδή το Κακό για το Κακό. Οι "Αδελφοί του φωτός" χαίρονται να κάνουν το Καλό, ενώ οι "Αδελφοί του Σκότους" χαίρονται κάνοντας πράξεις σκληρότητας.
Όποιος θέλει να γίνει Μάγος, πρέπει να μάθει πρώτα - πρώτα να ελέγχει το ίδιο το μυαλό του, διότι ένας τέτοιος έλεγχος είναι η αρχή της Μαγείας. Αυτό εδώ το γοητευτικό περί Μαγείας βιβλίο, πραγματεύεται πολλές αξιοσημείωτες πλευρές του αποκρυφισμού, όπως δείχνει ο μερικός πίνακας περιεχομένων.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
1. ΙΔΑΝΙΚΟ
2. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
3. ΜΟΡΦΗ
4. ΖΩΗ
5. ΑΡΜΟΝΙΑ
6. ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
7. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
8. ΑΓΝΟΙΑ
9. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
11. ΦΩΣ
12. ΘΕΟΣΟΦΙΑ

 

X