Μενού Φίλτρα

Σε μια υπερπολυτελή έγχρωμη έκδοση με 576 σελίδες και πάνω από 350 έγχρωμες φωτογραφίες, χάρτες και σχεδιαγράμματα, οι καθηγητές Μανόλης Ανδρόνικος, Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler, Μιχαήλ Σακελλαρίου και είκοσι τρεις άλλοι καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες παρουσιάζουν, ενημερωμένη με τα τελευταία πορίσματα της επιστήμης και της αρχαιολογικής έρευνας, την πρώτη πλήρη ιστορία της Μακεδονίας από τους προϊστορικούς χρόνους ώς σήμερα.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μακεδονία - Θράκη
X