Μενού Φίλτρα

[...] Η πείρα από τη δουλειά, για την κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση της αναπτυσσόμενης γενιάς δείχνει, ότι στον τομέα της ηθικής, δεν μπορούμε να περιορισθούμε μόνο στις απαιτήσεις, που αφορούν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, μ' όλο που αυτές οι απαιτήσεις ενισχύθηκαν με το κύρος του πρωτοπόρου παραδείγματος ή με την κοινή γνώμη της ομάδας. Πρέπει επίσης να στρέψουμε την προσοχή μας και προς την επιστημονική θεωρία της ηθικής, προς τη μαρξιστική ηθική. Η μαρξιστική ηθική δεν υποκαθιστά αυτές τις καθημερινές απαιτήσεις, αλλά τους προσδίδει μεγαλύτερη ισχύ και πειστικότητα γιατί αυτή φωτίζει την αντικειμενική ιστορική αναγκαιότητα και τη λογικότητα αυτών των απαιτήσεων, την αντιστοιχία τους με τα ζωτικά αιτήματα της εποχής της οικοδόμησης του κομμουνισμού και της διάπλασης του ανθρώπου-κομμουνιστή. Ο συγγραφέας ελπίζει πως αυτό το βιβλίο, για τις βάσεις της μαρξιστικής ηθικής, θα ωφελήσει όλους όσοι ασχολούνται με την κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση καθώς και οποιονδήποτε θάθελε να εμβαθύνει περισσότερο στα ζητήματα που αναφέραμε παραπάνω. Το βιβλίο αυτό προορίζεται άμεσα, για τους σπουδαστάς των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Είναι προϊόν πολύχρονης εργασίας, που έκανε ο συγγραφέας πάνω στα ζητήματα της μαρξιστικής ηθικής. Σε πολλά σημεία αποτελεί αναδημοσίευση παλιών εργασιών του συγγραφέα και ιδιαίτερα του βιβλίου "Οι βάσεις της κομμουνιστικής ηθικής" (1905). Ωστόσο τούτο το έργο δεν αποτελεί δεύτερη έκδοση του βιβλίου "Οι βάσεις της κομμουνιστικής ηθικής" (1955), αλλά διαφέρει σημαντικά από αυτό και ως προς τη διάρθρωση και ως προς το περιεχόμενο. Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε όσο το δυνατό καλύτερα τις κριτικές παρατηρήσεις που έγιναν για το βιβλίο του, τόσο στο σοβιετικό τύπο, όσο και στον μαρξιστικό τύπο του εξωτερικού και ιδιαίτερα προσπάθησε να παρουσιάσει όσο μπορεί καλύτερα το νέο, που προσφέρει η σημερινή ζωή της σοβιετικής κοινωνίας, στη θεωρία της κομμουνιστικής ηθικής. Εδώ παρέχουν ανεκτίμητη βοήθεια, σε κάθε μελετητή των ηθικών προβλημάτων, τα ντοκουμέντα του κόμματος και ιδιαίτερα τα ιστορικά ντοκουμέντα του 20ου, του 21ου και του 22ου συνεδρίου, που αναλύουν την πείρα της κομμουνιστικής οικοδόμησης και διάπλασης των καινούργιων ανθρώπων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το Πρόγραμμα του κόμματος, που ψήφισε το 52ο συνέδριο του ΚΚΣΕ, που φωτίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνίας μας και της κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης των εργαζομένων. Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε επίσης μια σειρά καινούργια έργα περί ηθικής, που γράφτηκαν τόσο από σοβιετικούς, όσο και από ξένους μαρξιστές, το υλικό από τον τύπο μας καθώς και την προσωπική του επαφή με τη νεολαία.
Το βιβλίο αυτό δεν έχει σαν σκοπό την περιγραφή των ηθών των σοβιετικών ανθρώπων, αλλά την έκθεση της θεωρίας της ηθικής μας. Βέβαια, η έκθεση της θεωρίας της ηθικής, δεν μπορεί να είναι αποσπασμένη από την υλική διαδικασία της ηθικής διάπλασης του ανθρώπου, από την ανάπτυξη των νέων ηθικών σχέσεων, από τον αγώνα εναντίον των κακών επιβιώσεων του παρελθόντος, όμως δεν μπορεί να είναι και απλή περιγραφή αυτής της διαδικασίας. Πρέπει να θεμελιώσουμε επιστημονικά τους ηθικούς κανόνες και τις απαιτήσεις, που γεννάει η ζωή και ο αγώνας του λαού για τον κομμουνισμό, μαζί και τις απαιτήσεις, που έγιναν κανόνες συμπεριφοράς μόνο των πιο πρωτοπόρων, των πιο συνειδητών σκαπανέων της κοινωνίας μας. Ο συγγραφέας συμφωνεί πλήρως με τον Α. Σ. Μακαρένκο, που έλεγε ότι "σε μας οι ηθικές απαιτήσεις από τους ανθρώπους πρέπει να ξεπερνούν το μέσο όρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η ηθική απαιτεί τη γενική ευθυγράμμιση προς την πιο τέλεια συμπεριφορά... . Αυτή την ιδέα προσπάθησε ο συγγραφέας να πραγματώσει σ' αυτό του το βιβλίο.
Σαν συμπέρασμα πρέπει να πούμε ότι η συγγραφή ενός καλού βιβλίου για τις βάσεις της μαρξιστικο-λενινιστικής ηθικής, προϋποθέτει σοβαρή θεωρητική επεξεργασία πολλών επιμέρους προβλημάτων της ηθικής και ιδιαίτερα μιας σειράς σοβαρότατων ζητημάτων της θεωρίας της κομμουνιστικής ηθικής. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦ.1 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
-Τι είναι ο ηθικός νόμος; Τι είναι η ηθική;
-Η αντανάκλαση του αγώνα των δυο φιλοσοφικών κατευθύνσεων στην ηθική
Γενικές αδυναμίες της προμαρξιστικής ηθικής
Η ηθική των ιδεαλιστών φιλοσόφων
Η ηθική των υλιστών φιλοσόφων
-Η μαρξιστική φιλοσοφία, η υλιστική αντίληψη της ιστορίας αποτελεί τη βάση για την επιστημονική θεωρία της ηθικής
-Αντικείμενο της Μαρξιστικο-Λενινιστικής ηθικής και μέθοδες των ηθικών ερευνών
-Η μαρξιστική-Λενινιστική ηθική και οι άλλες επιστήμες
ΚΕΦ.2 ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
Η προέλευση της ηθικής
Η ηθική της πρωτόγονης κοινωνίας
Η ηθική της δουλοκτητικής κοινωνίας
Η ηθική της φεουδαρχικής κοινωνίας
Η αστική ηθική
Η εμφάνιση της προλεταριακής επαναστατικής ηθικής
Οι νομοτέλειες της ηθικής προόδου
ΚΕΦ.3 Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η σχετική αυτοτέλεια στην ανάπτυξη της ηθικής
Η πολιτική και η ηθική
Το δίκαιο και η ηθική
Η τέχνη και η ηθική
Η επιστήμη και η ηθική
Η θρησκεία και η ηθική
ΚΕΦ.4 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
Ο μαρξισμός για την ελευθερία και την αναγκαιότητα στην ιστορία
Ο κομμουνισμός σαν ηθικό ιδανικό της ανθρωπότητας και κριτήριο της ηθικής
Η ενότητα του ηθικού σκοπού και των μέσων για την επιτυχία του
Η ηθική ευθύνη του ανθρώπου και η εκτίμηση των πράξεών του
Ο ρόλος της ηθικής στην ανάπτυξη της κοινωνίας
ΚΕΦ.5 Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Η ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
Τι είναι οι ηθικές αρχές; Ο ηθικός κώδικας της οικοδόμησης του κομμουνισμού
Η κριτική του αστικού ατομικισμού
Η αφοσίωση στον κομμουνισμό αποτελεί τη βάση της συνεργασίας και της συλλογικότητας, είναι η ανώτατη αρχή της κομμουνιστικής ηθικής
Ο συνδυασμός των προσωπικών και των κοινωνικών συμφερόντων. Η συνείδηση του κοινωνικού χρέους
Η συντροφική αλληλοβοήθεια, η πειθαρχία, η συνείδηση της ευθύνης για την κοινή υπόθεση. Η ειλικρίνεια και η τιμιότητα, η απλότητα και η μετριοφροσύνη
ΚΕΦ.6 Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, Η ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η αγάπη προς την πατρίδα σαν ηθικό συναίσθημα
Ο συνδυασμός της αγάπης προς την πατρίδα με την αφοσίωση στη διεθνή αδελφότητα των εργαζομένων
Η αγάπη προς τη σοσιαλιστική πατρίδα και προς τις χώρες του σοσιαλισμού
ΚΕΦ.7 Η ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Η σχέση προς την εργασία σαν ηθικό πρόβλημα
Ο σεβασμός σε κάθε κοινωνικά ωφέλιμη εργασία και η φροντίδα για την ανάπτυξη του πολιτισμού της εργασίας
Η τήρηση της σοσιαλιστικής εργασιακής πειθαρχίας
Η προσεκτική συμπεριφορά προς τον κοινωνικό πλούτο και η φροντίδα για τον πολλαπλασιασμό του, η αδιαλλαξία προς τον παρασιτισμό
ΚΕΦ.8 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ
Ο κομμουνισμός και ο ουμανισμός
Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, ο αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στους ανθρώπους
Η φροντίδα για τον άνθρωπο
Η φιλία
Η αδιαλλαξία προς τους εχθρούς του κομμουνισμού, της υπόθεσης της ειρήνης και της ελευθερίας των λαών. Η αδιαλλαξία προς τις αδυναμίες
ΚΕΦ.9 ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η κοινωνική και η προσωπική ζωή
Η αγάπη, ο γάμος και η οικογένεια
ΚΕΦ.10 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
ΚΕΦ.11 ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ κ' ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΚΕΦ.12 ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ κ' ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦ.13 ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
Κριτική των Θεολογικών και των ιδεαλιστικών συστημάτων για την ηθική
Ο αντικειμενικός και ο υποκειμενικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της κομμουνιστικής ηθικής
Η εργασία είναι η υλική βάση της αγωγής. Η ενότητα της εργασίας και της γνώσης [...]

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία
X