Μενού Φίλτρα
  Writer Peter David   Penciler Claudio Castellini
Dan Jurgens   Inker Paul Neary
Josef Rubinstein   Colorist Gregory Wright   Letterer Bill Oakley   Editor Mark Gruenwald
Mike Carlin
Joe Andreani
Chris Duffy

 

Πρόσφατα Κόμιξ κατηγορίας: Ξενόγλωσσα Κόμιξ (Comics)
X