Μενού Φίλτρα

Ο Βασιλικός, Δράμα εις πέντε πράξεις συνταχθέν έν έτει 1829-1830. Με βάση την πρώτη έκδοση τυπωμένη στα "άπαντα" του Α. Μάτεσι με επιμέλεια Σ. Δεβιάζη, Ζάκυνθος 1881. στο τυπογραφείο Σέργιου Ραφτάνη.

Η Βαβυλωνία η κατά τόπους διαφθορά της ελληνικής γλώσσης [Κωμωδία] με βάση τη δεύτερη έκδοση.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ελληνικό Θέατρο
X