Μενού Φίλτρα

Πρόλογος του μεταφραστού

Ο πνευματισμός ενώπιον της συγχρόνου επιστήμης

Πειραματική μελέτη νέας τινός δυνάμεως

Περαιτέρω πειράματα και έρευναι

Ψυχική δύναμις και νεώτερος πνευματισμός

Σημειώσεις εκ της εξετάσεως των φαινομένων,των καλουμένων πνευματικών,κατά τα έτη 1870-73

Η διαμεσότης της Δος Florence Cook

Μορφαί πνευμάτων

Η τελευταία εμφάνισις της Katie King

Απόσπασμα εκ τινος προσφωνήσεως πρό της Βρεττανικής ενώσεως τω 1898

Παράρτημα-Ανεξάρτητος μαρτυρία σχετικώς με την διαμεσότητα της Florence Cook:υπο Sir A. Conan Doyle

 

 • Ερνστ και Φαλκ
  ΓΚΟΤΧΟΛΝΤ ΕΦΡΑΙΜ ΛΕΣΣΙΝΓΚ
  Εσωτερισμός - Μεταφυσική - Αποκρυφισμός - Παραψυχολογία - Ελευθεροτεκτονισμός και Τέκτονες
 • Τσιγγάνικα μάγια του έρωτα
  ΜΠΑΚΛΑΝΤ ΡΕΗΜΟΝΤ
  Εσωτερισμός - Μεταφυσική - Αποκρυφισμός - Παραψυχολογία - Ελευθεροτεκτονισμός και Τέκτονες
 • Η κοιλάδα των ρόδων
  ΠΑΟΥΛ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΝΤΗΝΑΧ
  Εσωτερισμός - Μεταφυσική - Αποκρυφισμός - Παραψυχολογία - Ελευθεροτεκτονισμός και Τέκτονες
  2 Τόμοι - Πλήρες έργο.
 • Συζήτηση με το θεό για το θάνατο
  ΝΙΛ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΓΟΥΟΛΣ
  Εσωτερισμός - Μεταφυσική - Αποκρυφισμός - Παραψυχολογία - Ελευθεροτεκτονισμός και Τέκτονες
 • Ζήσε χωρίς φόβο
  ΟΣΣΟ
  Εσωτερισμός - Μεταφυσική - Αποκρυφισμός - Παραψυχολογία - Ελευθεροτεκτονισμός και Τέκτονες
X