Μενού Φίλτρα

Τούτη η αφήγηση-μαρτυρία του Βαγγέλη Σακκάτου είναι η αυθεντική εξιστόρηση της σφαγής των ιταλών της Μεραρχίας Άκουι στην Κεφαλονιά. Συνάμα παρουσιάζει ανάγλυφα όλη τη φρίκη και τη θηριωδία του φασισμού. Η παρούσα δεύτερη έκδοση συμπληρώνεται με νέα πολύτιμα στοιχεία, ντοκουμέντα και κείμενα του Άμος Παμπαλόνι και άλλων, με τις κριτικές και πολεμικές του συγγραφέα και με άλλα σχετικά κείμενα για το θέμα Μπερνιέρ - Κορέλι. Εμπλουτίζεται, τέλος, με νέα συγκλονιστικά στοιχεία από γερμανικές πηγές.


 

Πρόλογος
Μέρος Α': Το αφήγημα
Μέρος Β': Ντοκουμέντα και κείμενα
Μέρος Γ': το φάλτσο μαντολίνο του Κορέλι
Μέρος Δ': Νέα συγκλονιστικά στοιχεία από γερμανικές πηγές για η δράση της Βέρμαχτ στην Κεφαλονιά, στη Δυτική Ελλάδα και τη Νότια Αλβανία
Βιβλιογραφία

X