Μενού Φίλτρα

1.Η δίωξης του εγκλήματος και τα μέσα αποδείξεως:δίωξις και απόδειξις /η σύγχρονη φάσις και τα μέσα /δικονομική και τεχνική κατάταξις των μέσων αποδείξεως.

2.Η πραγματική απόδειξις,τα πραγματικά μέσα:ο τόπος του εγκλήματος /ενδείξης-ίχνη-διαγνωστικά σημεία /η αυτοψία /η σημασία της αυτοψίας στην ανάκριση /το σφάλμα και η πλάνη /η πραγματογνωμοσύνη.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Εγκληματολογία - Έγκλημα και Εγκληματίες
X