Μενού Φίλτρα

Πρόλογος

 Ο Μάρξ, ο Λένιν και η «δικτατορία του προλεταριάτου»

Τα «λατινικά» κουμμουνιστικά κόμματα και η «δικτατορία του προλεταριάτου»

Μονοκομματισμός ή πολυκομματικός σοσιαλοσμός;

«Ευρωκομμουνισμός» -Δρόμος για τον σοσιαλισμό;

Μητρόπολη, Περιφέρεια, Εξαρτημένη Ανάπτυξη και Σοσιαλιστική Αλλαγή

Στρατιγική μετάβασης στο σοσιαλοσμό για την Ελλάδα

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία
X