Μενού Φίλτρα

Ο Papus υπήρξε ο μεγαλύτερος Γάλλος εσωτεριστής του 20ού αιώνα και ο σπουδαιότερος, ίσως, εκπρόσωπος του Εσωτερισμού της Δύσεως.
Η Μετενσάρκωση υπήρξε η πάγια διδασκαλία των Αρχαίων Μυστηρίων όλων των χωρών. Σε αυτό το βιβλίο ο Papus αναφέρεται στη φυσική, ψυχική και πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου καθώς και την κατάσταση του Πνεύματος πριν από την γέννηση και μετά τον φυσικό θάνατο, κάτω από την πολύ ενδιαφέρουσα σκοπιά του Δυτικού Αποκρυφισμού... Αναλύει το θέμα αυτό με έναν τρόπο που είναι μεν εύκολος και κατανοητός, αλλά που απευθύνεται ταυτόχρονα σε αρχάριους και σε προχωρημένους σπουδαστές του Εσωτερισμού.
Μετενσάρκωση του φυσικού σώματος - Μετενσάρκωση του αστρικού σώματος - Αστρολογικές επιρροές - Η εξέλιξη των φυσικών μορφών στον Αστρικό κόσμο - Μετενσάρκωση της Πνευματικής Αρχής - Το Αστρικό Πεδίο - Σύνθεση του Αστρικού μας Σώματος - Η Αστρική Αγάπη - Τεκταινόμενα μετά τον φυσικό θάνατο - Η επιστροφή στον υλικό κόσμο - Τα μυστήρια της γεννήσεως - Η εξέλιξη του παιδιού - Ανώμαλες επανενσαρκώσεις - Αποτελέσματα της αυτοκτονίας - Διδασκαλίες των αρχαίων Αιγυπτίων - Η εξέλιξη και η ανέλιξη - Κάρμα - Τροποποίηση του πεπρωμένου μέσω της Προσευχής - Δοκιμασίες - Επαφή με τους αόρατους κόσμους - Λήθη και επανενσάρκωση - Οι Αόρατοι Απεσταλμένοι - Οι περιοδικά επανενσαρκούμενοι - Μετενσάρκωση και θρησκείες (Βουδδισμός - Χριστιανισμός - Ινδουισμός - Εβραϊκός Εσωτερισμός) - Η μετανάστευση των ψυχών - Αναμνήσεις περασμένων ζωών.


Για τον συγγραφέα
Πρόλογος
Η μετενσάρκωση
Η μετενσάρκωση των αστρικών αρχών
Η μετενσάρκωση της πνευματικής αρχής
Επιστροφή στην ύλη
Κοινωνική ζωή και μετενσάρκωση
Η γλώσσα των πνευμάτων
Οι απεσταλμένοι του πατρός
Μετενσάρκωση και θρησκείες
Η μετανάστευση των ψυχών
Η ανθρώπινη μετενσάρκωση

X