Μενού Φίλτρα

Το βιβλίο μελετά τις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο ανάμεσα στο 19ο αιώνα και στο 1919, στην προοπτική ενός πολέμου (1919-1922), στην προοπτική δηλαδή της μετάβασης από την πολυ-εθνοθρησκευτική πραγματικότητα στις εθνικές πραγματικότητες - μετάβαση που σημαδεύεται από έναν πόλεμο. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θεωρείται μοιραίο ή αναπόφευκτο το αποτέλεσμα -ο πόλεμος- μιας ιστορικής διαδικασίας μετάβασης· αντιθέτως καταδεικνύεται το πώς μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία συγκροτούνται οι μηχανισμοί ρήξης ανάμεσα στους πληθυσμούς, άρα και οι μηχανισμοί νομιμοποίησης ενός πολέμου στη συλλογική συνείδηση ή, καλύτερα, στη συνείδηση αυτών που αναδεικνύονται ως οι εκφραστές της συλλογικής συνείδησης. Μέσα από το παράδειγμα των κοινοτήτων, λοιπόν, παρακολουθούνται κατ' αρχάς οι ανατροπές με δυναμική ρήξης και στη συνέχεια τα πεδία στα οποία εκδηλώνονται, καθώς και οι φορείς τέτοιων ανατροπών. Επειδή όλη η ιστορική διαδικασία εξέλιξης της "Ανατολής" στο 19ο αιώνα ξετυλίγεται, στις περισσότερες μέχρι σήμερα μελέτες, μέσα από το σχήμα των "ιδιαιτεροτήτων" της "Ανατολής" σε σχέση με τη "Δύση", σε βαθμό που η ίδια η "Ανατολή" να ανάγεται σε "ιδιαιτερότητα", μια ιδιαιτερότητα που εν τέλει ξεπερνά την ίδια την Ιστορία, σ' αυτό το βιβλίο μέσα από τις κοινότητες γίνεται μια απόπειρα προσέγγισης των προβλημάτων που επιτρέπουν να κατανοήσουμε τη διαδικασία διαμόρφωσης κάποιων ιδιαιτεροτήτων, ως αποτελεσμάτων όμως αυτής της διαδικασίας και όχι ως εγγενών, μεταφυσικών αξιών.
Τα μοναδικά στοιχεία τα οποία εξαρχής θεωρούνται δεδομένα και σε σχέση με τα οποία μελετώνται οι κοινότητες είναι ο γεωγραφικός οθωμανικός χώρος, το πολιτικό πλαίσιο -η οθωμανική εξουσία - και το "εθνοθρησκευτικό πλαίσιο"- μιλλέτ των Ρωμιών. Το γεγονός όμως ότι θεωρούνται δεδομένα δεν σημαίνει ότι θεωρούνται εξίσου δεδομένα, πρώτον, το περιεχόμενο των όρων με τους οποίους περιγράφονται τα πλαίσια μέσα στα οποία εντάσσονται οι κοινότητες, δεύτερον, τα ίδια τα όρια αυτών των πλαισίων και, τέλος, οι μηχανισμοί ένταξης των κοινοτήτων, καθώς και η λειτουργία τους μέσα σ' αυτά. Επομένως, οι κοινότητες μελετώνται ενσωματωμένες στους χώρους -γεωγραφικό, πολιτικό, εθνοθρησκευτικό-, σε σχέση όμως με τις αλλαγές που υφίστανται αυτοί οι χώροι, σε σχέση δηλαδή με τους παράγοντες που διαμορφώνουν τους όρους εξέλιξης των ίδιων των κοινοτήτων. 


 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέρος Πρώτο - ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Μέρος Δεύτερο - ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ "ΕΘΝΙΚΟ" ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΙΛΛΕΤ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ: 19ος - αρχές 20ού αι.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: Η "ΑΛΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ" ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΛΕΤ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 19ος αι. - 1908
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ - ΤΟ ΝΕΟ "ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ" ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: 1908-1914
Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΕ ΘΡΥΨΑΛΑ: 1913-1918
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ - ΟΡΩΝ


 

 • Σύλλογος Ποντίων "Αργονάυται - Κομνηνοί"
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Έρευνα-κείμενα Κυριάκος Χατζηκυριακίδης. Με φωτογραφίες, εικόνες, βιογραφικά
 • Η Σπάρτη της Μικράς Ασίας
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Με εικόνες και φωτογραφίες εκτός κειμένου
 • Το Κορδελιό
  ΚΑΡΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Με φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου
 • Η αντιφασιστική οργάνωση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία 1943-44
  ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Με εικόνες και φωτογραφίες εντός κι εκτός κειμένου
 • Σμυρναϊκαί Σελίδες
  ΣΤΑΥΡΙΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Καθηγηταί της Ευαγγελικής σχολής - Ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος - Η τριλογία των Σμυρναϊκών σπορ
X