Μενού Φίλτρα

Δύο είναι οι πρωταρχικοί στόχοι αυτής της μελέτης: πρώτο, να αποτελέσει μια εισαγωγή στα κεντρικά μοντέλα δημοκρατίας και, κυρίως, στα μοντέλα της δυτικής παράδοσης από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Και, δεύτερο, να περιγράψει κριτικά τη διαδοχή των δημοκρατικών ιδεών, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ερώτημα που τίθεται ευθέως στο τέλος του βιβλίου: ''τί θα πρέπει να σημαίνει σήμερα η δημοκρατία;'' Επομένως το βιβλίο αυτό είναι ταυτόχρονα εισαγωγή και ''ερμηνευτικό δοκίμιο''. Αυτοί οι δύο στόχοι δεν είναι τόσο ασυμβίβαστοι όσο θα νόμιζε κανείς. Εξάλλου κάθε εισαγωγή κατ' ανάγκη εξετάζει το αντικείμενό της από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, μέσα σε ένα γενικά σύνθετο και πολυσυζητημένο πλαίσιο. Προσπάθησα να κρατήσω το κείμενο όσο το δυνατόν πιο ''ανοιχτό'', ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη η ευκαιρία να κρίνει επιχειρήματα και θέσεις ανεξάρτητα από τις δικές μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ελπίζω πως ο αναγνώστης θα ενδιαφερθεί για τις προσωπικές μου απόψεις, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν το κείμενο.


 

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Πρώτο κεφάλαιο: Κλασική δημοκρατία: Αθήνα
Δεύτερο κεφάλαιο: Η ανάπτυξη της προστατευτικής δημοκρατίας.
Τρίτο κεφάλαιο: Η διαμόρφωση της αναπτυξιακής δημοκρατίας.
Τέταρτο κεφάλαιο: Η άμεση δημοκρατία και το τέλος της πολιτικής.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Πέμπτο κεφάλαιο: Ο ανταγωνιστικός ελιτισμός και το τεχνοκρατικό όραμα.
Έκτο κεφάλαιο: Πλουραλισμός, εταιρικός καπιταλισμός και κράτος.
Έβδομο κεφάλαιο: Από τη σταθερότητα στην κρίση;
Όγδοο κεφάλαιο: Η νέα πόλωση των δημοκρατικών ιδανικών.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Ένατο κεφάλαιο: Τί θα πρέπει να σημαίνει η δημοκρατία;
Βιβλιογραφία

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία
X