Μενού Φίλτρα

Πρόλογος

Θεσσαλονίκη, πραγματική μουσικόπολις της Ευρώπης

Θεσσαλονίκη, ιερή πόλη της Ευρώπης

Η μουσική στις γιορτές και την λατρεία

Μυστήρια και μουσική στην Θεσσαλονίκη

Χοροί και τραγούδια

Τα μουσικά όργανα

Η μουσική στο θέατρο

Προχριστιανικοί και Βυζαντινοί χρόνοι

Λόγιοι, υμνογράφοι

Από τον 14ο έως τον 18ο αιώνα

Τα μουσικά όργανα

Τα τραγούδια τωνΕβραίων της Θεσσαλονίκης

Η μουσική στην Θεσσαλονίκη τον 19ο αιώνα

Η μουσική στην Θεσσαλονίκη απ'τις αρχές του αιώνα μας (ορχήστρες, συνθέτες, πρόσφυγες, χορωδίες, μανδολινάτες, ωδεία, λατερνατζήδες, οργανοποιοί, οργανοπαίκτες, δάσκαλοι)

Μουσική και οργανοπαίκτες της Καπουτζίδας (Πυλέας)

Οι οργανοπαίκτες του Χορτιάτη

Πρόσφυγες μουσικοί της Θεσσαλονίκης

Τα τραγούδια των προσφύγων της περιοχής της Θεσσαλονίκης

Περίοδος μεσοπολέμου και νεώτερα χρόνια

Χορωδίες της Θεσσαλονίκης

Ποιά δράματα και κωμωδίες παρουσιάστηκαν στην Θεσσαλονίκη από το 1969 μέχρι το 1990

Χρονολογικός πίναξ

Προγράμματα Δημητρίων

Επίλογο

Φωτογραφίες, συλλογή Στ. Ι. Κοψαχείλη

Βιβλιογραφία

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μουσική - Τραγούδι - Χορός
X