Μενού Φίλτρα

 Στο βιβλίο του "Μουσική και Γλώσσα", ο Θρασύβουλος Γεωργιάδης εξετάζει σε βάθος τη γένεση της ευρωπαϊκής μουσικής, παρακολουθώντας την ιστορία της μελοποίησης της λειτουργίας, που για πολλούς αιώνες ήταν ο κύριος φορέας της εξέλιξης της ευρωπαϊκής πολυφωνίας. Το πρωταρχικό στοιχείο και εδώ είναι η γλώσσα. Αυτό που έδωσε νόημα στη μουσική, ήταν ακριβώς η συμβίωσή της με την γλώσσα - και μάλιστα με τη θρησκευτική γλώσσα - και η εξελικτική πορεία αυτής της συμβίωσης. 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μουσική - Τραγούδι - Χορός
X