Μενού Φίλτρα

Μέρος Πρώτο: Άμυνα εναντίον Συμβολαίων Χωρίς Ατού
Η αντάμ 
Πώς παίζει το Τρίτο Χέρι στην Πρώτη Λεβέ 
Ενδείξεις εναντίον Συμβολαίων Χωρίς Ατού 
Μέρος Δεύτερο: Άμυνα εναντίον Συμβολαίων σε Χρώμα
Η αντάμ 
Ενδείξεις εναντίον Χρωματιστών Συμβολαίων 
Το παίξιμο του Δεύτερου Χεριού 
Μερικές ακόμα συμβουλές για το Αμυντικό Παιχνίδι

X