Μενού Φίλτρα

Τα πέντε κινέζικα κλασικά κείμενα της παραδοσιακής Βελονοθεραπευτικής είναι:

1. Το ΝΕΪ ΚΙΝΓΚ

2. Το ΝΑΝ ΚΙΝΓΚ

3. Το ΜΟ ΚΙΝΓΚ

4. Το ΣΑΝ ΧΑΝ ΛΟΥΝ και

5. Το ΤΑ ΤΣΡΕΝΓΚ.

Το ΝΑΝ ΚΙΝΓΚ (το "Κλασικό των Δυσκολιών"), μολονότι "μικρόν το δέμας", είναι, πράγματι, ένα κείμενο θησαυρός. Η πολυτιμότητά του έγκειται στο γεγονός ότι διασαφηνίζει πλήρως με έναν μοναδικό τρόπο τις δυσνόητες θεωρίες και τα δυσχερή προβλήματα που παρουσιάζονται στο ΝΕΪ ΚΙΝΓΚ ΣΟ ΟΥΕΝ, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, θεωρείται παγκοσμίως σαν "η Βίβλος" του παραδοσιακού Βελονισμού. Έτσι το ΝΑΝ ΚΙΝΓΚ διευκολύνει πάρα πολύ τη βαθιά κατανόηση του μελετητή που θέλει να εμβαθύνει στη θεωρία και στην πρακτική εφαρμογή του Βελονισμού. Στις 81 παραγράφους του ΝΑΝ ΚΙΝΓΚ, που τις αποκαλούμε "Δυσκολίες" ο αναγνώστης θα βρει εκτεταμένες αναλύσεις, ποικίλες διευκρινήσεις και ακριβείς ερμηνείες για ισάριθμα βελονιστικά θέματα τα οποία, διαφορετικά, θα του ήταν πολύ δύσκολο να τα κατανοήσει τόσο καλά σε βάθος ώστε να μπορεί πλέον να τα εφαρμόζει και στην καθημερινή πράξη της διαγνωστικής του και, ιδιαίτερα, της θεραπευτικής του.

 


 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΦΥΓΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΚΙΝΓΚ ΛΟΥΟ

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΠΛΑΧΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ «ΣΟΥ»

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ιατρική Βιβλιοθήκη
X