Μενού Φίλτρα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 9
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 13

1 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 23
α) Κατά της απολογητικής της Εκκλησίας 23
β) Προβολή θέσεων της εταιρείας «Σκοπιά» 26
γ) Το επιχείρημα της «δημοκρατίας» 28
δ) Οι Αμερικανοί φουνταμενταλιστές 32
1 Άρθρο στην Ελευθεροτυπία 33
2 Το Αμερικανικό Χρηματιστήριο 39
3 Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας 44
4 Η θέση της Ιεράς Συνόδου 48
5 Δήλωση της Εκκλησίας μας στην Θ' Γενική
Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών 50
6 Οι υπερασπιστές των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» αγνοούν όλες τις επίσημες δηλώσεις 55

2 Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΤΖΥ 59
α) "Οποιος ασκεί κριτική είναι «ναζιστής» 59
β) Το «κυνήγι των μαγισσών» 65
γ) Η πρόεδρος του Κ Ε Φ Ε 67
δ) Η Γενική Διευθύντρια της U-Man Hellas 70
ε) «Σταματείστε την συνδιάσκεψη της Μυτιλήνης»! 73
στ) Η υπεύθυνη σεμιναρίων της U-Man Hellas 74
ζ) Ο Rev από την Αυστραλία 77
η) Τα μετά την Συνδιάσκεψη της Μυτιλήνης 80
1 Η αναδίπλωση της Διευθύντριας της U-Man 80
2 Οι «πελάτες γνωστού συναδέλφου» 83
3 Το «πιστό αντίγραφο του Αλεβιζόπουλου» 85
4 «Μυθοπλάστης διώκτης των "αιρέσεων"» 88
θ) Το εξώδικο 98
ι) "Αλλο εξώδικο 102
ία) «Συμπαράσταση» από Ινδουιστές 104

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 107
α) Αφορμή 107
β) Το Καταστατικό του Κ Ε Φ Ε 108
γ) Το Καταστατικό της U-Man Hellas 110
δ) Ψευδεπίγραφο σωματείο 113
ε) Επιχείρηση με θρησκευτικό προσωπείο 116

4 ΦΑΣΙΣΜΟΣ 121
α) Μεθοδεύσεις εναντίον των «έχθρων» 121
β) Η «Μπροσούρα Μίσους» 127
γ) Παγκόσμιο δίκτυο μυστικών υπηρεσιών 129
δ) Κατευθυνόμενη δραστηριότητα 133
ε) Τα ανθρώπινα δικαιώματα 141
στ) Η δημοκρατία 143

5 «ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ...» 153
α) Αντιδεοντολογική δημοσιογραφική «έρευνα» 155
β) Τα στοιχεία που αγνοήθηκαν συνειδητά 156
γ) ΟΙ «παχείς τίτλοι» 164
1 Οι «Ναζί» 165
2 Ισχυρισμοί 165
3 Τα «Κλειστά συνέδρια» 180
4 «Χαφιές στη Γερμανία» 181
δ) Αναίρεση των ισχυρισμών 183
1 Αυθεντικοί μάρτυρες 183
2 Η περίοδος 1957-1962 188
3 «Συνεργάτης της χούντας»; 197
4 Η απολογητική της απολογητικής 201
5 Συμφωνεί ή «Νίκη»! 203
6 Η «μαύρη λίστα» 205
7 Οι εκδόσεις της περιόδου 1975-1996 212
8 Ο ρόλος της εταιρείας «Σκοπιά» 215
9 Η Έκθεση της ΕΥΠ 219
ε) Συμπέρασμα 228
1 HCO Bulletin of 5 November 1967: «Κριτικοί της Σαηεντόλοτζυ» 230
2 HCO Policy letter of 18 October 1967 234
3 «Πρόγραμμα Σκίουρος» 237

6 ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ 241
α) Η επίθεση 241
β) Η απάντηση μας στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» 247
γ) Η δεύτερη επίθεση 254
1 Σημαντικές «πληροφορίες» και αναμασήματα 254
2 Πηγή των «πληροφοριών» ο κ Τάκις Αλεξίου; 257
3 Τα νέα «στοιχεία» 267
4 Η άποψη ενός ψυχιάτρου 270
5 Απορεί ο κ Ιατρόπουλος 274

7 Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΙ ΑΛΕΞΙΟΥ 277
α) Το βιογραφικό 277
β) Η εταιρεία 282
γ) Στα ίχνη της Σαηεντόλοτζυ 28 3
1 Αναλαμβάνει τη «σκυτάλη» 284
2 Διαμαρτυρία σε Εκκλησιαστική 'Αρχή 289
3 «Διαμαρτυρίες- Καταγγελίες» 293
4 Πλήρης αντιστροφή 298
5 Άλλα σχόλια 301
6 Προσπάθεια πολιτικοποιήσεως της αντιπαραθέσεως 304
δ) Φασιστική νοοτροπία 308
ε) Και δημοσιογράφοι 313
στ) Η γενική «επίθεση» 315
1 «Σταματείστε την Συνδιάσκεψη της Μυτιλήνης» 315
2 «Σταματείστε το ρατσισμό τώρα» 317
ζ) Καθηγητής του πανεπιστημίου Offenbach; 325
η) «Επιτροπή Συνεργασίας για την ελευθερία 326
1 Η προετοιμασία 327
2 Το Συνέδριο 328
3 Ο βασικός σκοπός 329
4 Άλλες εκδηλώσεις 330
θ) Για την Ελληνική Κυβέρνηση 332
ι) Το βιβλίο 334
ια) Η φασιστική «φιλοσοφία» του Τάκι Αλεξίου 341
ιβ) Ναζιστική υστερία 345

8 ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 351
α) Επίθεση εναντίον του ψυχιάτρου John Clark 351
β) Επίθεση εναντίον του L. J. von West 354
γ) Εναντίον του Δανού καθηγητού Johannes Aagaard 356
1 «Η ανήθικη συνωμοσία» 356
2 «Η Σαηεντολογία ρυπαίνει το περιβάλλον» 357
3 «Η προσφορά της Σαηεντολογίας στην Διαίρεση του Dialog Centre» 358
4 «Ομάδα κατασκόπων» 359
δ) Εναντίον του John Atack 361
ε) Επίθεση εναντίον των τεσσάρων 365
1 Εναντίον του καθηγητού Alexander Dvorkin 365
2 Η διάβρωση 365
3 Η συμβολή του καθηγητού Dvorkin 367
4 Η επίθεση εναντίον του Ορθοδόξου καθηγητού 368
5 Κατά του Thomas Gandow 370
6 Εναντίον του Εντεταλμένου της Εκκλησίας της Ελλάδος 373
στ) Επίθεση εναντίον της Ομοσπονδιακής
Κυβερνήσεως της Γερμανίας 376
1 To Germany Task Force 377
2 Η Ευρωπαϊκή καμπάνια 378
3 Διαστρέβλωση δικαστικών αποφάσεων 380
ζ) Διεθνής Συσπείρωση Ειδικών 388

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 393
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 399
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 407
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ 415

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 418

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Εναλλακτική Ιστορία - Συνομωσιολογία
X