Μενού Φίλτρα

Οι πλαστογράφοι της ανθρώπινης ιστορίας και οι υβριστές του πολιτισμού δηλώνουν για τους εαυτούς τους ότι είναι η «εκλεκτή ράτσα του Θεού» και με την δημιουργία της Νέας Τάξεως ευρίσκονται εδώ για να κυβερνήσουν τον κόσμο. Εφαρμόζουν την αρχή «διαίρει και βασίλευε» για να εξουδετερώσουν δυνάμεις όπως είναι ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός, που αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό. 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Εναλλακτική Ιστορία - Συνομωσιολογία
X