Μενού Φίλτρα

Ο Άγιος Παπα-Νικόλας Πλανάς ήτοι, βίος και πολιτεία του Αγίου Παπα-Νικόλα Πλανά, συγγραφείς παρά της μαθητρίας αυτού Μάρθας Μοναχής, ενώ προσετέθησαν και άλλαι μαρτυρίαι ευλαβών χριστιανών οπού εγνώρισαν από κοντά την αγιότητά του. Με Πρόλογο υπό Φωτίου Κόντογλου Κυδωνιέως, και Επίλογον υπό Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, Ηγουμένου της εν Πάρω Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας. Μετά ασματικής ακολουθίας του ηγιασμένου ιερέως ποιηθείσης υπό του Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου, ως και ακολουθίας παρακλητικού κανόνος ποιηθείσης υπό του Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Παυλοπούλου

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Θεολογία - Ιστορία των Εκκλησιών
X