Μενού Φίλτρα

..Θα λέγαμε, ελευθεροχρόνος - αν βέβαια "το ζήτημα του ελεύθερου χρόνου" αφορούσε κυρίως τον αγώνα για τη μείωση των ωρών εργασίας.
Όμως μπορούμε να τον αποκαλούμε ακόμα έτσι σήμερα, όταν η έννοια έχει μεταβληθεί σε ιδεολογία, όταν έχει εντυπωθεί βαθιά στη συνείδηση και στο ασυνείδητο, κι όταν οι δύο όροι "χρόνος"
και "ελευθερία" αναφέρονται σ' αυτόν τον ιδιαίτερο χρόνο, τον ελευθεροχρόνο, που πρέπει και αυτός να ελευθερωθεί;

Χρόνος απελευθερωμένος σημαίνει ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου, και αυτό είναι η "μέγιστη παραγωγικότητα". Ο απελευθερωμένος χρόνος παράγει σταθερό κεφάλαιο "και αυτό το σταθερό κεφάλαιο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος". Ο ελεύθερος χρόνος, ως ξόδεμα, παιχνίδι, ξεγνοιασιά, δεν έχει πια νόημα.


 Η πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση και μελέτη – σε παγκόσμια κλίμακα – του διαχρονικού, πάντα επίκαιρου, καυτού και πολύπτυχου αυτού θέματος. Για τούτο έχει μεταφραστεί και κυκλοφορήσει σε όλες, σχεδόν, τις χώρες του κόσμου (σοσιαλιστικές και καπτιαλιστικές), και σοτ Διεθνές Συνέδριο της Αβάνας μοιράστηκε από την Επιτροπή σε όλους τους σύνεδρους και αποτέλεσε το βασικό ντοκουμέντο, το βασικό σημείο αναφοράς.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
X