Μενού Φίλτρα

Αυτό το βιβλίο ασχολείται με μερικές ιδιορρυθμίες, που είναι κοινές σ' όλα τα μαζικά κινήματα, άσχετα αν αυτά είναι θρησκευτικά ή εθνικιστικά κινήματα ή κοινωνικές επαναστάσεις. Δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι όλα αυτά τα κινήματα είναι ίδια μεταξύ τους, αλλά ότι έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά που τους προσδίδουν οικογενειακή ομοιότητα.

Όλα τα μαζικά κινήματα γεννούν στους οπαδούς τους ετοιμότητα για να πεθάνουν και τάση για να δρουν οργανωμένα. Όλα καλλιεργούν -ανεξάρτητα από το δόγμα που κηρύττουν ή το πρόγραμμα που έχουν- φανατισμό, θερμή ελπίδα, ενθουσιασμό, μίσος και αδιαλλαξία. Όλα είναι σε θέση να εξαπολύσουν σε ορισμένους τομείς της ζωής ένα ισχυρό ρεύμα δραστηριότητας και όλα απαιτούν τυφλή πίστη και υπακοή.

Όλα τα κινήματα, όσο διαφορετικά κι αν είναι στη θεωρία ή στο παρουσιαστικό τους, κερδίζουν τους πρώτους οπαδούς τους από τις ίδιες γραμμές, από τις ίδιες κατηγορίες ανθρώπων. Απευθύνονται σ' έναν ορισμένο, πάντα ίδιο, τύπο του ανθρώπινου πνεύματος.


Πρόλογος του εκδότη

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Η ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Επιθυμία για αλλαγή

Η επιθυμία για υποκατάστατο

Η ανταλλακτικότητα των μαζικών κινημάτων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΡΟΣΗΛΥΤΟΙ

Ο ρόλος των ανεπιθύμητων στις ανθρώπινες υποθέσεις

Οι φτωχοί

Οι απροσάρμοστοι

Οι υπερβολικά φίλαυτοι

Οι φιλόδοξοι μπροστά από απεριόριστες δυνατότητες

Οι μειονότητες

Οι βαριεστημένοι

Οι αμαρτωλοί

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ

Πρόλογος

Οι παράγοντες που ευνοούν την αυτοθυσία

Ενοποιητικές δυνάμεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ

Οι θεωρητικοί

Ο φανατικός

Οι πρακτικοί άνθρωποι της δράσης

Καλά και κακά μαζικά κινήματα

Σημειώσεις

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
X