Μενού Φίλτρα

Χρέος της ιστορίας είναι να συγκεντρώσει και να ταξινομήσει τα αναγκαία στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν τα γεγονότα και θα αποκαλύψουν τη δράση των προσώπων ως και τα κίνητρα και τους σκοπούς της δράσης προσώπων και ομάδων.
Με το σκοπό να φωτίσουμε τη ζωή και τη δράση ενός παιδιού του λαού που αγωνίστηκε και πέθανε με το όραμα μιας ελεύθερης Ελλάδας και για την προκοπή των Ελλήνων, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε αυθεντικά στοιχεία για τη ζωή και δράση του Γιάννη Αλεξάνδρου, του αγωνιστή της Εθνικής ελευθερίας και της Δημοκρατίας καπετάν Διαμαντή.
Τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε ελπίζουμε πως θα είναι αρκετά, για να δείξουν ότι χρέος της ιστορίας είναι να τοποθετήσει το Διαμαντή πλάι στις μεγάλες μορφές των ηρώων του Έθνους. Πιστεύουμε ότι η ιστορία δεν θα το αρνηθεί.
Η εργασία μου αυτή μοναδικό σκοπό έχει να βοηθήσει τον ιστορικό του μέλλοντος να συλλάβει και να απεικονίσει σωστό τη φωτεινή μορφή του Διαμαντή.


 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ ΠΑΡΝΑΣΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ (ΛΙΛΑΙΑ)
1940-41 Ελληνοϊταλικός Πόλεμος
1941-44 Κατοχή, από Γερμανοϊταλούς
7/10/1943. Από Γερμανοτσολιάδες, όταν έκαψαν το χωριό. (Τους περισσότερους τους έκαψαν ζωντανούς)
1946-1949, στον Εμφύλιο
1041-1949, από ατυχήματα στο Στρατό, Αντάρτες, Δ.Σ.Ε.
ΠΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ (ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ)
1940-41, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος
8/10/43, από Γερμανοτσολιάδες, όταν έκαψαν το χωριό. (Καμένοι ή σκοτωμένοι)
1946-1949, Εμφύλιος
1941-1949, ατυχήματα από Στρατό, Αντάρτες, Δ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΩΝ ΠΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ 47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ 99  
X